productive; using a small amount of energy

listen to the pronunciation of productive; using a small amount of energy
الإنجليزية - التركية

تعريف productive; using a small amount of energy في الإنجليزية التركية القاموس.

efficient
{s} verimli

Verimli bir şekilde çalışman gerekir. - You should study in an efficient manner.

Ben çok verimli olduğumu umuyorum. - I hope I am very efficient.

efficient
yüksek verimli
efficient
yaman
efficient
iş bilir
efficient
iyi çalışan
efficient
hızlı ve verimli

Tom iyi bir çalışandır. O işleri hızlı ve verimli bir şekilde yaptırır. - Tom is a good employee. He gets things done quickly and efficiently.

efficient
{s} etkili

Tom genellikle çok etkili, değil mi? - Tom is usually very efficient, isn't he?

Ofis çalışanları problemi çözmek için hızlı ve etkili çalıştılar. - The office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem.

efficient
{s} hızlı ve verimli çalışan, randımanlı
efficient
{s} işgüzar
efficient
işbilir
efficient
(Mukavele) etkin, randımanlı; yeterli, ehliyetli
efficient
etkin,verimli
efficient
{s} yeterli
efficient
tesirli
efficient
randıman oranı yüksek olan
efficient
becerikli olarak
efficient
{s} rasyonel
efficient
efficient cause tesir edici sebep
efficient
(sıfat) işgüzar, yeterli, ehliyetli, etkili, verimli, becerikli, rasyonel
efficient
{s} ehliyetli
الإنجليزية - الإنجليزية
efficient
productive; using a small amount of energy
المفضلات