product of rotational inertia and rotational velocity

listen to the pronunciation of product of rotational inertia and rotational velocity
الإنجليزية - التركية

تعريف product of rotational inertia and rotational velocity في الإنجليزية التركية القاموس.

angular momentum
açısal moment
angular momentum
açısal momentum
angular momentum
açısal devinirlik
الإنجليزية - الإنجليزية
angular momentum
product of rotational inertia and rotational velocity

  الواصلة

  prod·uct of ro·ta·tion·al in·er·tia and ro·ta·tion·al ve·loc·i·ty

  التركية النطق

  prädıkt ıv rōteyşınıl înırşı ınd rōteyşınıl vıläsıti

  النطق

  /ˈprädəkt əv rōˈtāsʜənəl əˈnərsʜə ənd rōˈtāsʜənəl vəˈläsətē/ /ˈprɑːdəkt əv roʊˈteɪʃənəl ɪˈnɜrʃə ənd roʊˈteɪʃənəl vəˈlɑːsətiː/

  كلمة اليوم

  momism
المفضلات