producing alcohol illegally

listen to the pronunciation of producing alcohol illegally
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} moonshining
produce alcohol illegally
{f} moonshine
producing alcohol illegally

  الواصلة

  pro·du·cing al·co·hol il·le·gal·ly

  التركية النطق

  prıdusîng älkıhäl îligıli

  النطق

  /prəˈdo͞osəɴɢ ˈalkəˌhäl əˈlēgəlē/ /prəˈduːsɪŋ ˈælkəˌhɑːl ɪˈliːɡəliː/

  كلمة اليوم

  recondite
المفضلات