proceedings of reunion

listen to the pronunciation of proceedings of reunion
الإنجليزية - التركية
(Hukuk) toplantı tutanağı
proceedings of reunion

  الواصلة

  proceedings of re·un·ion

  التركية النطق

  prōsidîngz ıv riunyın

  النطق

  /prōˈsēdəɴɢz əv rēˈo͞onyən/ /proʊˈsiːdɪŋz əv riːˈuːnjən/

  كلمة اليوم

  gunk
المفضلات