proceeding with regard to method; systematic

listen to the pronunciation of proceeding with regard to method; systematic
الإنجليزية - التركية

تعريف proceeding with regard to method; systematic في الإنجليزية التركية القاموس.

with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with regard to
bakımından
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with regard to
e göre
with regard to
istinaden
with regard to
-e gelince
with regard to
ilgili

Sorunla ilgili olarak, onların başka bir görüşü var. - With regard to the problem, they have another opinion.

Benim o sorunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I have nothing to say with regard to that problem.

with regard to
dayanarak
with regard to
-e göre
with regard to
-e dair
with regard to
bağlantılı
methodical
jüyeli
methodical
yöntemli
methodical
{s} düzenli

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

methodical
methodicallydüzenli olarak
methodical
metodik
methodical
metodlu,sistemli
methodical
{s} usule uygun
methodical
{s} sistemli

Tom oldukça sistemli. - Tom is quite methodical.

methodical
munta zam
methodical
{s} yöntemli, metotlu
methodical
nizamlı
methodical
(Sosyoloji, Toplumbilim) methodik
with regard to
bir şeye gelince
with regard to
(Hukuk) gelince
الإنجليزية - الإنجليزية
methodical
methodic
with regard to
Concerning; about
with regard to
As concerns
With regard to
as for
with regard to
concerning, regarding; which
proceeding with regard to method; systematic
المفضلات