proceeding or marked by caution

listen to the pronunciation of proceeding or marked by caution
الإنجليزية - التركية

تعريف proceeding or marked by caution في الإنجليزية التركية القاموس.

prudential
sağgörülü
prudential
basiretli
prudential
sağduyulu
prudential
prudentially basiretle
prudential
{s} tutumlu
prudential
akıllı
prudential
{s} ihtiyatlı
prudential
{s} tedbirli
prudential
sonunu düşünen
prudential
{s} geleceğe yönelik
prudential
{s} ileriye dönük
الإنجليزية - الإنجليزية
prudential
proceeding or marked by caution

  الواصلة

  pro·ceed·ing or marked by cau·tion

  التركية النطق

  prōsidîng ır märkt bay kôşın

  النطق

  /prōˈsēdəɴɢ ər ˈmärkt ˈbī ˈkôsʜən/ /proʊˈsiːdɪŋ ɜr ˈmɑːrkt ˈbaɪ ˈkɔːʃən/

  كلمة اليوم

  subintelligitur
المفضلات