pretend; will be

listen to the pronunciation of pretend; will be
الإنجليزية - التركية

تعريف pretend; will be في الإنجليزية التركية القاموس.

would-be
taslağı
would-be
sözde
would-be
Sözümona
would-be
muhtemel
would-be
(bir şeye) özenen, (bir şey) taslağı, (bir şey) olmak isteyip beceremeyen
الإنجليزية - الإنجليزية
would-be
pretend; will be
المفضلات