presume upon on

listen to the pronunciation of presume upon on
الإنجليزية - التركية

تعريف presume upon on في الإنجليزية التركية القاموس.

presume on
sömürmek
presume on
suiistimal etmek
presume on
çıkarı için kullanmak
presume on
yüzgöz olmak
presume on
kötüye kullanmak
presume upon on

  الواصلة

  pre·sume up·on on

  التركية النطق

  prîzum ıpän ôn

  النطق

  /prəˈzo͞om əˈpän ˈôn/ /prɪˈzuːm əˈpɑːn ˈɔːn/

  كلمة اليوم

  intercostal
المفضلات