prediction of a future event or condition (i.e. weather)

listen to the pronunciation of prediction of a future event or condition (i.e. weather)
الإنجليزية - التركية

تعريف prediction of a future event or condition (i.e. weather) في الإنجليزية التركية القاموس.

forecast
tahmin etmek
forecast
tahmin

Hava tahminlerine göre yarın kar yağacak. - According to the weather forecast, it will snow tomorrow.

Yarın hava tahminine göre kar yağacak. - It will snow tomorrow according to the weather forecast.

forecast
(isim) tahmin
forecast
(Bahis) sırasız ikili
forecast
önceden planlamak
forecast
(Ticaret) öngörü
forecast
(Ticaret) öntahmin
forecast
(Askeri) ön tahmin
forecast
öngörüde bulunmak
forecast
{i} kestirim
forecast
{f} tahmin et

Bazı hava tahmincileri bir kasırgayı tahmin etti. - Some weather forecasters predicted a hurricane.

Tom, hava durumunu tahmin etmede oldukça iyi bir iş çıkarıyor. - Tom does a pretty good job of forecasting the weather.

forecast
{f} tasarlamak
forecast
belirtisi olmak
forecast
(Mukavele) tahmin; önceden tahmin etmek
forecast
{i} tahmi

Hava tahminine göre, tayfun Okinawa'ya yaklaşıyor. - According to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.

Hava tahminlerine göre yarın kar yağacak. - According to the weather forecast, it will snow tomorrow.

forecast
{f} (fore.cast/--ed) önceden tahmin etmek
forecast
hava tahmini

Hava tahmini göre, yarın yağmur yağacak. - According to the weather forecast, it will rain tomorrow.

Hava tahmini göre tayfunun sahile yaklaşması muhtemeldir. - According to the weather forecast, the typhoon is likely to approach the coast.

forecast
(Askeri) ÖN KESTİRMEK, ÖN TAHMİN
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} forecast
prediction of a future event or condition (i.e. weather)
المفضلات