predicted fire

listen to the pronunciation of predicted fire
الإنجليزية - التركية
(Askeri) ÖNCEDEN HESAPLANMIŞ ATIŞ: Sıhhatli olarak hesaplanmış (atışta tespit edilenler dışındaki) düzeltmelerin, birleştirilmiş bütün standart dışı silah-hava-cephane şartları ve Arzın kendi ekseni etrafında dönüşü ile ilgili standart atış esaslarına uygulanmasına ait en son atış tekniğini ifade için kullanılan terim. Silah mevziine nazaran herhangi bir yöndeki mevkii bilinen ve menzil bakımından ancak, silahın ve kullanılan cephanenin nitelikleriyle sınırlanan bir hedef üzerine, baskın tarzında, sıhhatli nükleer ve nükleer olmayan atış kabiliyetini ifade eder. Bak. "fire"
(Askeri) hesaplanmış atış
predicted fire

  التركية النطق

  pridîktıd fayr

  النطق

  /prēˈdəktəd ˈfīr/ /priːˈdɪktəd ˈfaɪr/

  كلمة اليوم

  upas
المفضلات