predicted concentration

listen to the pronunciation of predicted concentration
الإنجليزية - التركية
(Askeri) HAREKET HALİNDEKİ HEDEFLERE ATIŞ TOPLAMASI: Adım adım tevcih. Aynı hedef üzerine herbiri arkasından bir seri atış toplaması
predicted concentration

  الواصلة

  predicted con·cen·tra·tion

  التركية النطق

  pridîktıd känsıntreyşın

  النطق

  /prēˈdəktəd ˌkänsənˈtrāsʜən/ /priːˈdɪktəd ˌkɑːnsənˈtreɪʃən/

  كلمة اليوم

  coliseum
المفضلات