predict the future

listen to the pronunciation of predict the future
الإنجليزية - التركية
ileriyi görmek
tell fortunes
fala bakmak
tell fortunes
fal açmak/bakmak
tell one's fortune
-in falına bakmak
الإنجليزية - الإنجليزية
tell fortunes
tell one's fortune
predict the future

  الواصلة

  pre·dict the fu·ture

  التركية النطق

  pridîkt dhi fyuçır

  النطق

  /prēˈdəkt ᴛʜē ˈfyo͞oʧər/ /priːˈdɪkt ðiː ˈfjuːʧɜr/

  كلمة اليوم

  disinter
المفضلات