predict, prophesy, tell in advance

listen to the pronunciation of predict, prophesy, tell in advance
الإنجليزية - التركية

تعريف predict, prophesy, tell in advance في الإنجليزية التركية القاموس.

foretell
{f} kehanette bulunmak
foretell
önceden bilmek
foretell
geleceği haber vermek
foretell
önceden haber ver

Baykuşlar ölümü önceden haber verebilirler. - The owls foretell the death.

foretell
kestirimde bulunmak
foretell
{f} önceden haber vermek
foretell
{f} mek
foretell
{f} (fore.told) önceden haber vermek; kehanette bulunmak
foretell
önceden söyle
foretell
{f} gaipten haber vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} foretell
predict, prophesy, tell in advance
المفضلات