prayer thanking god for deliverance

listen to the pronunciation of prayer thanking god for deliverance
الإنجليزية - الإنجليزية
benediction of deliverance
prayer thanking god for deliverance

  الواصلة

  pray·er thanking God for de·li·ver·ance

  التركية النطق

  preyır thängkîng gäd fôr dîlîvrıns

  النطق

  /ˈprāər ˈᴛʜaɴɢkəɴɢ ˈgäd ˈfôr dəˈləvrəns/ /ˈpreɪɜr ˈθæŋkɪŋ ˈɡɑːd ˈfɔːr dɪˈlɪvrəns/

  كلمة اليوم

  taxis
المفضلات