pray to the porcelain god

listen to the pronunciation of pray to the porcelain god
الإنجليزية - الإنجليزية
To vomit into a toilet
pray to the porcelain god

  الواصلة

  pray to the porce·lain God

  التركية النطق

  prey tı dhi pôrsılın gäd

  النطق

  /ˈprā tə ᴛʜē ˈpôrsələn ˈgäd/ /ˈpreɪ tə ðiː ˈpɔːrsələn ˈɡɑːd/

  كلمة اليوم

  matronym
المفضلات