pozitif

listen to the pronunciation of pozitif
التركية - الإنجليزية
positive

Tom is positive that Mary is wrong. - Tom Mary'nin hatalı olduğu hakkında pozitif.

Tom just found out today that he is HIV positive. - Tom HIV pozitif olduğunu sadece bugün öğrendi.

pos
positive olumlu, müspet
plus
pozitif ayrımcılık
(Politika, Siyaset) positive discrimination
pozitif basınç
positive pressure
pozitif basınçlı
positive pressure
pozitif bilimler
positive sciences
pozitif doğrulama
(Bilgisayar,Teknik) positive justification
pozitif ekonomi
(Ticaret) positive economics
pozitif fotoğraf
(Askeri) positive
pozitif g
(Askeri) positive g
pozitif görüntü
positive
pozitif haklar
(Politika, Siyaset) positive rights
pozitif ilişki
(Ticaret) positive relationship
pozitif kontrol
(Askeri,Havacılık) positive control
pozitif korelasyon
(Pisikoloji, Ruhbilim) positive correlation
pozitif pekiştirici
(Tıp) positive reinforcement
pozitif resim
positive
pozitif semptomlar
(Pisikoloji, Ruhbilim) positive symptoms
pozitif tanımlı
positive definite
pozitif yüklü elektron
(Tıp) positron
pozitif özgürlük
(Politika, Siyaset) positive freedom
pozitif-negatif
(Fizik) positive-negative
pozitif sayılar
positive numbers
pozitif akü voltajı
(Otomotiv) battery positive voltage
pozitif ampermetre
positive ammeter
pozitif artimaj
(Pisikoloji, Ruhbilim) positive afterimage
pozitif baskı
positive printing
pozitif bağlaşma
(Elektrik, Elektronik,Teknik) positive coupling
pozitif bilim
hard science
pozitif biçimlendirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) positive patterning
pozitif devre
(Elektrik, Elektronik) open circuit
pozitif değer
positive valence
pozitif değiştirim
positive modulation
pozitif din
positivism
pozitif duyarkat
(Fotoğrafçılık) positive emulsion
pozitif ek mercek
(Sinema) portrait lens
pozitif elektrik
positive electricity
pozitif elektrik
vitreous electricity
pozitif elektrik yükü
(Elektrik, Elektronik,Teknik) positive charge
pozitif elektriklenme
(Elektrik, Elektronik,Teknik) positive electrification
pozitif elektrod
positive electrode
pozitif elektron
positron
pozitif elektron
positive electron
pozitif elektrot
positive electrode
pozitif emülsiyon
positive emulsion
pozitif etki
(Ticaret) positive influence
pozitif eğilme momenti
positive bending moment
pozitif eğim
(Havacılık) upward slope
pozitif faz
(Çevre) positive phase
pozitif film
positive film
pozitif fon eksikliği
(Ticaret) positive funds gap
pozitif fonksiyon
(Matematik) positive positive function
pozitif fırlatma kontrolü
(Askeri) positive control launch
pozitif genlik modülasyonu
(Teknik,Televizyon) positive amplitude modulation
pozitif geri beslemeli alıcı
regenerative receiver
pozitif geribesleme
positive feedback
pozitif geribeslemeli alıcı
(Elektrik, Elektronik) regenerative receiver
pozitif görüntü
(film) positive
pozitif görüntü
positive picture
pozitif görüntü eşlemi
(Sinema) picture duping print
pozitif görüntü kopyası
(Sinema) picture duping print
pozitif görüntü phot
positive image, positive picture
pozitif hava sistemi
positive air system
pozitif imaj sonrası
positive afterimage
pozitif insan
sensing person
pozitif iplikçik
(Tıp) positive sense
pozitif iplikçik
(Tıp) positive-sense
pozitif ivme
(Pisikoloji, Ruhbilim) positive acceleration
pozitif iyon
positive ion
pozitif iyon emisyonu
(Fizik) positive ion emission
pozitif
positive work
pozitif kademe
(Havacılık) positive stagger
pozitif kanat çekikliği
(Havacılık) positive sweepback
pozitif karter havalandırma
(Otomotiv) positive crankcase ventilation
pozitif kaster açısı
(Otomotiv) positive caster angle
pozitif katalizör
accelerant
pozitif kesin işlevler
(Askeri) positive definite function
pozitif kolon
positive column
pozitif koni
(Matematik) positive cone
pozitif koruma
(Ticaret) positive protection
pozitif kristal
positive crystal
pozitif kutba çekilen
(Elektrik, Elektronik) electronegative
pozitif kutbu karbon
dichromatic cell
pozitif kutup
anode
pozitif kutup
anodic pole
pozitif kutup başı
(Otomotiv) positive terminal
pozitif kutup cıvatası
(Elektrik, Elektronik) positive terminal
pozitif lep
positive lap
pozitif levha
positive plate
pozitif mercek
positive lens
pozitif miktar
plus
pozitif modülasyon
positive modulation
pozitif moment
(İnşaat,Teknik) positive moment
pozitif mıknatıs kutbu
positive magnetic pole
pozitif olarak
positively
pozitif olma
positiveness
pozitif olmayan
nonpositive
pozitif olmayan sayı
(Matematik) nonpositive number
pozitif olmayan üstler
(Matematik) nonpositive exponents
pozitif operatörler
positive operators
pozitif plaka
positive plate
pozitif potansiyel
(Elektrik, Elektronik,Teknik) positive potential
pozitif resim sinyali
(Teknik,Televizyon) positive video signal
pozitif rüzgar basıncı
positive wind pressure
pozitif safha
positive stage
pozitif sav
positive assertion
pozitif semptom
(Tıp) positive symptom
pozitif seri
(Matematik) positive series
pozitif sütun
positive column
pozitif tamsayı
positive integer
pozitif tamsayılar kümesi
(Matematik) positive integers
pozitif tel
positive wire
pozitif terminal
(Elektrik, Elektronik,Teknik) positive terminal
pozitif transfer
(Pisikoloji, Ruhbilim) positive transfer
pozitif vortisiti adveksiyonu
(Meteoroloji) positive vorticity advection
pozitif yarı eksen
(Matematik) number ray
pozitif yönelim
(Hayvan Bilim, Zooloji) positive tropism
pozitif yük
(Elektrik, Elektronik) positive charge
pozitif yük taşıyan element
electropositive element
pozitif yüklü
(Elektrik, Elektronik) positively charged
pozitif yükseklik
positive lift
pozitif yüzdürme kuvveti
positive buoyancy
pozitif çekirdek
positive nucleus
pozitif çözümleme
positive analysis
pozitif ölçüt
positive measure
pozitif öngerilim
(Elektrik, Elektronik,Teknik) positive bias
pozitif ızgara
positive grid
pozitif ızgaralı osilatör
positive-grid oscillator
pozitif ızgaralı osilatör
(Elektrik, Elektronik) positive grid oscillator
pozitif ışın
positive ray
pozitif ışın analizi
(Fizik) positive ray analysis
pozitif ışınlar
positive rays
gram-pozitif
(Tıp) gram-positive
hepsi de aynı pozitif
(Ticaret) run
bilerek ana pozitif
(Sinema) composite master positive
kan grubum 0 rh pozitif
My blood type is 0 positive
kan grubum a rh pozitif
My blood type is A positive
primer pozitif kutup
(Otomotiv) primary positive terminal
tahmini pozitif değer
(Kimya) predictive value positive
ışık-pozitif
light positive
التركية - التركية
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
müspet
POZİTİF
(Hukuk) Olumlu; deney sonuçlarına dayanan
POZİTİF
(Osmanlı Dönemi) Fr. Tecrübe neticesine dayanan, müsbet, isbatlı. Negatifin zıddı
pozitif elektrik
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
pozitif elektrik
Olumlu etki
pozitif film
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
pozitif görüntü
Renkli ve siyah beyaz filmlerde doğadaki renklerin asıllarına uygun olarak belirlendiği görüntü, saydam
pozitif hukuk
Belli imkân ve zamanda konulmuş kurallar birliği
pozitif kutup
Elektrik yükü artı (+) olan kutup
pozitif sayı
Kendisinden önce artı (+) işareti bulunan sıfırdan büyük sayı
الإنجليزية - التركية

تعريف pozitif في الإنجليزية التركية القاموس.

pozitif law
(Kanun) meri hukuk
pozitif
المفضلات