power which a normal human being does not posses

listen to the pronunciation of power which a normal human being does not posses
الإنجليزية - الإنجليزية
supernatural strength
power which a normal human being does not posses

  الواصلة

  po·wer which a nor·mal hu·man be·ing does not posses

  التركية النطق

  pauır hwîç ı nôrmıl hyumın biîng dîz nät päsiz

  النطق

  /ˈpouər ˈhwəʧ ə ˈnôrməl ˈhyo͞omən ˈbēəɴɢ dəz ˈnät ˈpäsēz/ /ˈpaʊɜr ˈhwɪʧ ə ˈnɔːrməl ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ dɪz ˈnɑːt ˈpɑːsiːz/

  كلمة اليوم

  wildcatter
المفضلات