possessing such merit as to be meritorious

listen to the pronunciation of possessing such merit as to be meritorious
الإنجليزية - التركية

تعريف possessing such merit as to be meritorious في الإنجليزية التركية القاموس.

meritorious
(Ticaret) esasa ilişkin
meritorious
meziyetli
meritorious
saygıya değer
meritorious
meziyet sahibi
meritorious
değerli

Başkalarına iyilik etmek değerli bir harekettir; başkalarını incitmek bir günahtır. - To do good to others is a meritorious act; to hurt others is a sin.

meritorious
övgüye değer
meritorious
hürmete layık
meritorious
övgüye layık
meritorious
{s} övülmeğe değer
meritorious
meritoriously övülecek surette
meritorious
methedilmeye değer
الإنجليزية - الإنجليزية
meritorious
possessing such merit as to be meritorious

  الواصلة

  possessing such mer·it as to be me·ri·to·ri·ous

  التركية النطق

  pızesîng sʌç merıt äz tı bi merıtôriıs

  النطق

  /pəˈzesəɴɢ ˈsəʧ ˈmerət ˈaz tə bē ˌmerəˈtôrēəs/ /pəˈzɛsɪŋ ˈsʌʧ ˈmɛrət ˈæz tə biː ˌmɛrəˈtɔːriːəs/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات