portray, characterize, draw, describe

listen to the pronunciation of portray, characterize, draw, describe
الإنجليزية - التركية

تعريف portray, characterize, draw, describe في الإنجليزية التركية القاموس.

depict
{f} tasvir etmek

Bunu kelimelerle tasvir etmek olanaksızdır. - It is impossible to depict that by means of words.

depict
{f} resmetmek, resmini çizmek
depict
tanımlama
depict
dile getirmek
depict
betimlemek
depict
göstermek
depict
tarif et
depict
{f} çizmek
depict
tarif
depict
depiction çizme
depict
tasvir

Bunu kelimelerle tasvir etmek olanaksızdır. - It is impossible to depict that by means of words.

Horus genellikle şahin olarak veya şahin başlı bir adam olarak tasvir edilir. - Horus was often depicted as a falcon, or as a man with a falcon head.

depict
anlatmak tasvir etmek tanımlamak
depict
çizmek portresini çizmek
depict
{f} resmetmek
depict
{f} betimlemek, anlatmak
depict
yansıt
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} depict
portray, characterize, draw, describe
المفضلات