poor spirited

listen to the pronunciation of poor spirited
الإنجليزية - التركية
keyifsiz
korkak
keyifsiz
poorspirited
yüreksiz
poorspirited
korkak
poorspirited
ödlek
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف poor spirited في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

poorspirited
{a} meanspirited, mean, cowardly
poorspirited
Of a mean spirit; cowardly; base
poor spirited

  الواصلة

  poor spi·ri·ted

  التركية النطق

  pûr spîrıtıd

  النطق

  /ˈpo͝or ˈspərətəd/ /ˈpʊr ˈspɪrətəd/

  كلمة اليوم

  psithurism
المفضلات