political pressure

listen to the pronunciation of political pressure
الإنجليزية - التركية
(Politika, Siyaset) siyasi baskı
(Politika, Siyaset) politik baskı
الإنجليزية - الإنجليزية
pressure applied by political agents
political pressure

  الواصلة

  po·li·ti·cal pres·sure

  التركية النطق

  pılîtıkıl preşır

  النطق

  /pəˈlətəkəl ˈpresʜər/ /pəˈlɪtəkəl ˈprɛʃɜr/
المفضلات