point of view, standpoint, position; observation point

listen to the pronunciation of point of view, standpoint, position; observation point
الإنجليزية - التركية

تعريف point of view, standpoint, position; observation point في الإنجليزية التركية القاموس.

viewpoint
bakış açısı

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

Onun bakış açısı sınırlıdır. - Her viewpoint is limited.

viewpoint
bakım
viewpoint
görüş açısı
viewpoint
bakış acısı
viewpoint
{i} manzara noktası
viewpoint
bakış açı

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

Onun bakış açısı sınırlıdır. - Her viewpoint is limited.

viewpoint
görüş

Objektif olarak bakınca, onun görüşleri rasyonalizmden epey uzak. - From an objective viewpoint, his argument was far from rational.

viewpoint
{i} görüş noktası
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} viewpoint
point of view, standpoint, position; observation point
المفضلات