poached eggs with yogurt sauce

listen to the pronunciation of poached eggs with yogurt sauce
الإنجليزية - التركية
(Din) çılbır
poached eggs with yogurt sauce

  الواصلة

  poached eggs with yo·gurt sauce

  التركية النطق

  pōçt egz wîdh yōgırt sôs

  النطق

  /ˈpōʧt ˈegz wəᴛʜ ˈyōgərt ˈsôs/ /ˈpoʊʧt ˈɛɡz wɪð ˈjoʊɡɜrt ˈsɔːs/

  كلمة اليوم

  fussbudget
المفضلات