plural of psychologist

listen to the pronunciation of plural of psychologist
الإنجليزية - التركية

تعريف plural of psychologist في الإنجليزية التركية القاموس.

psychologists
psikologlar
الإنجليزية - الإنجليزية
psychologists
plural of psychologist

  الواصلة

  plu·ral of psy·cho·lo·gist

  التركية النطق

  plûrıl ıv saykälıcıst

  النطق

  /ˈplo͝orəl əv sīˈkäləʤəst/ /ˈplʊrəl əv saɪˈkɑːləʤəst/

  كلمة اليوم

  casanova
المفضلات