plural of prognostication

listen to the pronunciation of plural of prognostication
الإنجليزية - الإنجليزية
prognostications
plural of prognostication

  الواصلة

  plu·ral of prog·nos·ti·ca·tion

  التركية النطق

  plûrıl ıv prägnästıkeyşın

  النطق

  /ˈplo͝orəl əv prägˌnästəˈkāsʜən/ /ˈplʊrəl əv prɑːɡˌnɑːstəˈkeɪʃən/

  كلمة اليوم

  procumbent
المفضلات