plural of postulate

listen to the pronunciation of plural of postulate
الإنجليزية - التركية

تعريف plural of postulate في الإنجليزية التركية القاموس.

postulates
postülatlar
الإنجليزية - الإنجليزية
postulates
plural of postulate

  الواصلة

  plu·ral of pos·tu·late

  التركية النطق

  plûrıl ıv päsçılıt

  النطق

  /ˈplo͝orəl əv ˈpäsʧələt/ /ˈplʊrəl əv ˈpɑːsʧələt/

  كلمة اليوم

  atavism
المفضلات