plural of morphology

listen to the pronunciation of plural of morphology
الإنجليزية - التركية

تعريف plural of morphology في الإنجليزية التركية القاموس.

morphologies
morfolojileri
الإنجليزية - الإنجليزية
morphologies
plural of morphology

  الواصلة

  plu·ral of mor·pho·lo·gy

  التركية النطق

  plûrıl ıv môrfälıci

  النطق

  /ˈplo͝orəl əv môrˈfäləʤē/ /ˈplʊrəl əv mɔːrˈfɑːləʤiː/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات