plural of comprehension

listen to the pronunciation of plural of comprehension
الإنجليزية - التركية

تعريف plural of comprehension في الإنجليزية التركية القاموس.

comprehensions
anlayışları
الإنجليزية - الإنجليزية
comprehensions
plural of comprehension

  الواصلة

  plu·ral of com·pre·hen·sion

  التركية النطق

  plûrıl ıv kämprihenşın

  النطق

  /ˈplo͝orəl əv ˌkämprēˈhensʜən/ /ˈplʊrəl əv ˌkɑːmpriːˈhɛnʃən/

  كلمة اليوم

  pourboire
المفضلات