plural form of zombie process

listen to the pronunciation of plural form of zombie process
الإنجليزية - الإنجليزية
zombie processes
plural of zombie
zombies
plural form of zombie process

  الواصلة

  plu·ral form of zom·bie proc·ess

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv zämbi prôses

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈzämbē ˈprôˌses/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈzɑːmbiː ˈprɔːˌsɛs/

  كلمة اليوم

  vis major
المفضلات