plural form of wet blanket

listen to the pronunciation of plural form of wet blanket
الإنجليزية - الإنجليزية
wet blankets
plural of wet
wets
plural form of wet blanket

  الواصلة

  plu·ral form of wet blan·ket

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv wet blängkıt

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈwet ˈblaɴɢkət/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈwɛt ˈblæŋkət/

  كلمة اليوم

  haplography
المفضلات