plural form of warm fuzzy

listen to the pronunciation of plural form of warm fuzzy
الإنجليزية - التركية

تعريف plural form of warm fuzzy في الإنجليزية التركية القاموس.

warm fuzzies
(Argo) sözlü iltifat
الإنجليزية - الإنجليزية
warm fuzzies
plural form of warm fuzzy

  الواصلة

  plu·ral form of warm fuz·zy

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv wôrm fʌzi

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈwôrm ˈfəzē/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈwɔːrm ˈfʌziː/

  كلمة اليوم

  abacinate
المفضلات