plural form of wardrobe malfunction

listen to the pronunciation of plural form of wardrobe malfunction
الإنجليزية - الإنجليزية
wardrobe malfunctions
plural of wardrobe
wardrobes
plural form of wardrobe malfunction

  الواصلة

  plu·ral form of ward·robe mal·func·tion

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv wôrdrōb mälfʌngkşın

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈwôrdˌrōb malˈfəɴɢksʜən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈwɔːrdˌroʊb mælˈfʌŋkʃən/

  كلمة اليوم

  fussbudget
المفضلات