plural form of waffle iron

listen to the pronunciation of plural form of waffle iron
الإنجليزية - الإنجليزية
waffle irons
plural of waffle
waffles
plural form of waffle iron

  الواصلة

  plu·ral form of waf·fle i·ron

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv wäfıl ayırn

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈwäfəl ˈīərn/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈwɑːfəl ˈaɪɜrn/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات