plural form of trash drawer

listen to the pronunciation of plural form of trash drawer
الإنجليزية - الإنجليزية
trash drawers
plural form of trash drawer

  الواصلة

  plu·ral form of trash draw·er

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv träş drôr

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈtrasʜ ˈdrôr/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈtræʃ ˈdrɔːr/
المفضلات