plural form of transcendental function

listen to the pronunciation of plural form of transcendental function
الإنجليزية - الإنجليزية
transcendental functions
plural form of transcendental function

  الواصلة

  plu·ral form of tran·scen·den·tal func·tion

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv tränsındentıl fʌngkşın

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˌtransənˈdentəl ˈfəɴɢksʜən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˌtrænsənˈdɛntəl ˈfʌŋkʃən/

  كلمة اليوم

  lavaliere
المفضلات