plural form of temperature coefficient

listen to the pronunciation of plural form of temperature coefficient
الإنجليزية - الإنجليزية
temperature coefficients
Plural of temperature
temperatures
plural form of temperature coefficient

  الواصلة

  plu·ral form of tem·pe·ra·ture co·ef·fi·cient

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv temprıçır kōıfîşınt

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈtemprəʧər ˌkōəˈfəsʜənt/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈtɛmprəʧɜr ˌkoʊəˈfɪʃənt/

  كلمة اليوم

  panegyric
المفضلات