plural form of stopper knot

listen to the pronunciation of plural form of stopper knot
الإنجليزية - الإنجليزية
stopper knots
plural of stopper
stoppers
plural form of stopper knot

  الواصلة

  plu·ral form of stop·per knot

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv stäpır nät

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈstäpər ˈnät/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈstɑːpɜr ˈnɑːt/

  كلمة اليوم

  atavism
المفضلات