plural form of statutory declaration

listen to the pronunciation of plural form of statutory declaration
الإنجليزية - الإنجليزية
statutory declarations
plural form of statutory declaration

  الواصلة

  plu·ral form of sta·tu·to·ry dec·la·ra·tion

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv stäçıtôri deklıreyşın

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈstaʧəˌtôrē ˌdeklərˈāsʜən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈstæʧəˌtɔːriː ˌdɛklɜrˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  ideogram
المفضلات