plural form of sink estate

listen to the pronunciation of plural form of sink estate
الإنجليزية - الإنجليزية
sink estates
plural of sink
sinks
plural form of sink estate

  الواصلة

  plu·ral form of sink es·tate

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv sîngk îsteyt

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈsəɴɢk əˈstāt/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈsɪŋk ɪˈsteɪt/

  كلمة اليوم

  running dog
المفضلات