plural form of rotary engine

listen to the pronunciation of plural form of rotary engine
الإنجليزية - الإنجليزية
rotary engines
plural of rotary
rotaries
plural form of rotary engine

  الواصلة

  plu·ral form of ro·ta·ry en·gine

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv rōtıri encın

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈrōtərē ˈenʤən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈroʊtɜriː ˈɛnʤən/

  كلمة اليوم

  procumbent
المفضلات