plural form of romeo and juliet couple

listen to the pronunciation of plural form of romeo and juliet couple
الإنجليزية - الإنجليزية
Romeo and Juliet couples
plural of Romeo
Romeos
plural form of romeo and juliet couple

  الواصلة

  plu·ral form of Ro·me·o and Ju·li·et cou·ple

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv rōmiō ınd culiet kʌpıl

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈrōmēˌō ənd ˈʤo͞olēˌet ˈkəpəl/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈroʊmiːˌoʊ ənd ˈʤuːliːˌɛt ˈkʌpəl/

  كلمة اليوم

  woolly
المفضلات