plural form of rollover cable

listen to the pronunciation of plural form of rollover cable
الإنجليزية - الإنجليزية
rollover cables
plural of rollover
rollovers
plural form of rollover cable

  الواصلة

  plu·ral form of rollover Ca·ble

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv rōlōvır keybıl

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈrōˌlōvər ˈkābəl/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈroʊˌloʊvɜr ˈkeɪbəl/

  كلمة اليوم

  sesquipedalian
المفضلات