plural form of roller disco

listen to the pronunciation of plural form of roller disco
الإنجليزية - الإنجليزية
roller discos
plural of roller
rollers
plural form of roller disco

  الواصلة

  plu·ral form of roll·er dis·co

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv rōlır dîskō

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈrōlər ˈdəskō/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈroʊlɜr ˈdɪskoʊ/

  كلمة اليوم

  wallah
المفضلات