plural form of public figure

listen to the pronunciation of plural form of public figure
الإنجليزية - الإنجليزية
public figures
plural of public
publics
plural form of public figure

  الواصلة

  plu·ral form of pub·lic fi·gure

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv pʌblîk fîgyır

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈpəblək ˈfəgyər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈpʌblɪk ˈfɪɡjɜr/

  كلمة اليوم

  soubrette
المفضلات