plural form of open razor

listen to the pronunciation of plural form of open razor
الإنجليزية - الإنجليزية
open razors
Plural of open
opens
plural form of open razor

  الواصلة

  plu·ral form of o·pen ra·zor

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv ōpın reyzır

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈōpən ˈrāzər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈoʊpən ˈreɪzɜr/

  كلمة اليوم

  procumbent
المفضلات