plural form of open mind

listen to the pronunciation of plural form of open mind
الإنجليزية - الإنجليزية
open minds
Plural of open
opens
plural form of open mind

  الواصلة

  plu·ral form of o·pen mind

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv ōpın maynd

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈōpən ˈmīnd/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈoʊpən ˈmaɪnd/

  كلمة اليوم

  procumbent
المفضلات