plural form of open book decomposition

listen to the pronunciation of plural form of open book decomposition
الإنجليزية - الإنجليزية
open book decompositions
Plural of open
opens
plural form of open book decomposition

  الواصلة

  plu·ral form of o·pen book de·com·po·si·tion

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv ōpın bûk dikımpōzîşın

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈōpən ˈbo͝ok ˌdēkəmpōˈzəsʜən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈoʊpən ˈbʊk ˌdiːkəmpoʊˈzɪʃən/

  كلمة اليوم

  gunk
المفضلات