plural form of jingle bell usually in plural

listen to the pronunciation of plural form of jingle bell usually in plural
الإنجليزية - الإنجليزية
jingle bells
plural of jingle
jingles
plural form of jingle bell usually in plural

  الواصلة

  plu·ral form of jin·gle Bell u·su·al·ly in plu·ral

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv cînggıl bel yujıli în plûrıl

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈʤəɴɢgəl ˈbel ˈyo͞oᴢʜəlē ən ˈplo͝orəl/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈʤɪŋɡəl ˈbɛl ˈjuːʒəliː ɪn ˈplʊrəl/

  كلمة اليوم

  tachyphagia
المفضلات