plural form of indifference curve

listen to the pronunciation of plural form of indifference curve
الإنجليزية - الإنجليزية
indifference curves
plural form of indifference curve

  الواصلة

  plu·ral form of in·dif·fer·ence curve

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv îndîfrıns kırv

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ənˈdəfrəns ˈkərv/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ɪnˈdɪfrəns ˈkɜrv/

  كلمة اليوم

  woolly
المفضلات