plural form of heat pump

listen to the pronunciation of plural form of heat pump
الإنجليزية - التركية

تعريف plural form of heat pump في الإنجليزية التركية القاموس.

heat pumps
ısı pompaları
الإنجليزية - الإنجليزية
heat pumps
plural form of heat pump

  الواصلة

  plu·ral form of heat pump

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv hit pʌmp

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈhēt ˈpəmp/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈhiːt ˈpʌmp/

  كلمة اليوم

  bridewell
المفضلات